Tennisleraren

Ontwikkeling

Om te zorgen dat de kwaliteiten van leraren op peil blijven en aansluiten bij de nieuwste methoden en inzichten is – naast opleiding – bijscholing van essentieel belang. Daarom is in 2016 het systeem van Permanente Ontwikkeling (PO) ingevoerd. Als leraar kom je alleen in aanmerking voor een KNLTB licentie indien je aantoont dat je jouw vakbekwaamheid ontwikkelt conform de regeling Permanente Ontwikkeling.

Verschil diploma en licentie
Een diploma kan een leraar behalen door het succesvol afleggen van een opleidingstraject. Er zijn drie verschillende trajecten; opleiding A, B en C.

Een licentie is een door de KNLTB afgegeven verklaring dat je als leraar geschikt bent (vakbekwaam) voor het uitoefenen van het beroep van leraar (geven van lessen, samenwerking met vereniging etc.) gedurende een bepaalde periode. Een licentietermijn bedraagt 2 jaar, indien niet specifiek anders is omschreven.