393A5769

Samenwerking met tennisscholen

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.

Instroomtrainingen

In 2020 start de KNLTB gezamenlijk met tennisleraren en tennisscholen met de zogenoemde instroomtrainingen voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. Instroomtrainingen zijn bedoeld voor spelers met de intrinsieke motivatie zich te willen verbeteren. De instroomtrainingen bieden leergierige tennissers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagende activiteit met gelijkgestemden en onder goede begeleiding. Meer informatie is te vinden via deze pagina

Gecertificeerde tennisscholen

Samen met gecertificeerde tennisscholen wil de KNLTB de route naar de top voor jeugdspelers zo goed mogelijk faciliteren. Vanaf het seizoen 2023-2024 zijn er 11 gecertificeerde tennisscholen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen onderscheid tussen onderbouw en bovenbouwscholen. Dit heeft als voordeel dat de KNLTB de gecertificeerde scholen intensiever kan begeleiden en de versnippering van talent beter tegen kan gaan. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen deze tennisscholen de jeugdopleiding. In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar instroomtrainingen, vervolgens naar een gecertificeerde tennisschool en vandaar naar de nationale selectie. 

Al deze gecertificeerde partners doorliepen met succes de selectieprocedure uitgevoerd door de KNLTB i.s.m. onafhankelijk adviesbureau NMC Bright en toonden zich bereid samen met de bond de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'

Vanaf seizoen 2024-2025 verdwijnt de huidige opzet van gecertificeerde tennisscholen. Uiteraard blijft de samenwerking met de huidige gecertificeerde tennisscholen bestaan, zij blijven onderdeel van het netwerk van locaties waar prestatieve programma's gevolgd kunnen worden. Meer informatie over de verbeteringen in het KNLTB jeugdprogramma lees je hier. 

Veelgestelde vragen