Tennisleraar (2)

Arbeidspositie

Tennisleraren hebben een essentiële positie in het Nederlands tennislandschap. Als jullie het werk optimaal kunnen doen, komt dat de tennissport in het algemeen in veel opzichten ten goede. En dus verdienen jullie intensieve hulp en ondersteuning, ook van de KNLTB. In 2019 zijn er daarom veel gesprekken gevoerd naar de arbeidspositie van leraren met als doel om het vak ‘tennisleraar’ als een voorwaardige beroepsgroep neer te zetten. Uit het onderzoek zijn twaalf punten naar voren gekomen waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden:

Uiteraard zijn de vorderingen op deze gebieden niet altijd direct zichtbaar, maar stappen worden zeker gezet. Zo is er inmiddels een speciale KNLTB Leraren App, is er onderzoek verricht onder ruim 1700 (oud) leraren naar de arbeidspositie en probeert de KNLTB samen met de Belastingdienst helderheid te scheppen over de BTW-heffing op tennisles.