393A4872

Soorten licenties

A, B of C-licentie

Een A-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma Tennisleraar A. en B-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma Tennisleraar B. Een C-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma Tennisleraar C.

T-licentie

De T-licentie is bestemd voor leraren die niet meer in het bezit zijn van een geldige licentie en deze opnieuw willen activeren. Via een aanvraagprocedure voor een herintreding voor een geldige A, B of C licentie (conform de behaalde opleiding) ontvangt de leraar een voorlopige T-licentie voor een bepaalde periode.

De bedoeling is dat de leraar, binnen een bepaalde periode, zijn ontbrekende aantal PO-punten behaald via het volgen van bijscholingen, intervisies of via andere mogelijkheden (Persoonlijk OntwikkelingsPlan). Gedurende deze periode is de leraar bevoegd tot het geven van tennisles op een bepaalde vereniging (aangesloten bij de KNLTB).

Bij het bereiken van het aantal te behalen PO-punten zal, na akkoord door de KNLTB Afdeling Tennisleraren, de oorspronkelijke licentie (A, B of C) worden geactiveerd.

S-licentie

Dit type licentie is bestemd voor personen die (nog) niet in het bezit zijn van een diploma maar wel in opleiding zijn. Via deze licentie S ben je beperkt bevoegd tot het geven van tennisles op een bepaalde vereniging (aangesloten bij KNLTB). Voor de S-licentie geldt een afwijkende termijn.

Aanvraag?

  • A, B of C- licentie: hiervoor is geen aanvraag nodig. De licentie wordt automatisch toegekend door de KNLTB na het succesvol afronden van de desbetreffende opleiding.
  • T-licentie: aanvraag via email naar Afdeling Tennisleraren KNLTB tennisleraren@knltb.nl
  • S-licentie: aanvraag via email naar Afdeling Tennisleraren KNLTB tennisleraren@knltb.nl

Geldigheid?

  • A, B of C- licentie: geldig voor een termijn van 2 jaar vanaf de startdatum van de licentie. Het verlengen van de licentie A, B of C verloopt automatisch wanneer de leraar zijn 24 punten behaald binnen de termijn van 2 jaar.
  • T-licentie: geldig voor een maximale termijn van 1 jaar vanaf de startdatum van de licentie. Dit type van licentie kan maximaal 1x worden aangevraagd en kan niet worden verlengd.
  • S-licentie: geldig voor een bepaalde periode (opgesteld door de KNLTB) vanaf de startdatum van de licentie. Dit type van licentie kan maximaal 1x worden aangevraagd.

Gerelateerd aan deze pagina

Cursuszoeker

Cursuszoeker