393A4872

Soorten licenties

Een diploma kan een tennis- en padelleraar behalen door het succesvol afleggen van een opleidingstraject. Er zijn drie verschillende trajecten; opleiding A, B en C. Een licentie is een door de KNLTB afgegeven verklaring dat je als leraar geschikt bent (vakbekwaam) voor het uitoefenen van het beroep van leraar (geven van lessen, samenwerking met aanbieders etc.) gedurende een bepaalde periode. Een licentietermijn bedraagt 2 jaar en wordt automatisch verlengd als de leraar voldoet aan de eis voor het behalen van het gestelde aantal PO-punten conform de regeling Permanente Ontwikkeling.

A, B of C-licentie

Een A-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma Tennis- of Padelleraar A. Een B-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma voor Leraar B. Een C-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma voor Leraar C.

Licentie Tennis én Padel

De gecombineerde licentie Tennis, Padel is voor leraren die in het bezit zijn van een diploma voor tennisleraar én een diploma voor padelleraar. Het is een gecombineerde licentie die onderhouden wordt door bijscholing in beide sporten.

Een leraar kan één van beide licenties van de gecombineerde licentie stopzetten als de leraar daar geen les meer in geeft. Dat betekent dat dan de voorwaarden voor 1 licentie weer van kracht zijn, zie alinea hieronder 'Geldigheid'. Dit kan doorgegeven worden bij de KNLTB (leraren@knltb.nl) en wordt dan aangepast in de licentiegegevens van de leraar. Wil een leraar later toch weer lesgeven in de andere sport, dan kan die licentie weer geactiveerd worden door middel van een T-licentie aanvraag bij de KNLTB.

T-licentie

De T-licentie is bestemd voor leraren die niet meer in het bezit zijn van een geldige licentie en deze opnieuw willen activeren. Via een aanvraagprocedure voor een herintreding voor een geldige A, B of C licentie (conform de behaalde opleiding) ontvangt de leraar een voorlopige T-licentie voor een bepaalde periode. De T-licentie omvat maximaal 24 PO-punten voor tennis of padel en 32 PO-punten voor tennis- én padelleraren. Zijn er nog punten behaald in de laatste 2 jaar? Dan blijven die staan en worden meegerekend in het totaal aantal PO-punten.

De bedoeling is dat de leraar, binnen een bepaalde periode, zijn ontbrekende aantal PO-punten behaald via het volgen van bijscholingen, intervisies of via andere mogelijkheden (Persoonlijk Ontwikkeling Plan). Gedurende deze periode is de leraar bevoegd tot het geven van les bij een aanbieder (aangesloten bij de KNLTB). 

Bij het bereiken van het aantal te behalen PO-punten zal, na akkoord door de KNLTB Afdeling Leraren, de oorspronkelijke licentie (A, B of C) worden geactiveerd.

S-licentie

Dit type licentie is bestemd voor personen die (nog) niet in het bezit zijn van een diploma maar wel in opleiding zijn. Met deze S-licentie ben je bevoegd tot lesgeven onder begeleiding (omdat je in opleiding bent) op een KNLTB aangesloten vereniging. Je kunt ervaring opdoen en de kennis en vaardigheden van de opleiding je eigen maken op de baan. Voor de S-licentie geldt een afwijkende termijn, dit wordt bepaald voor de duur van de opleiding. Wanneer de student de opleiding behaald wordt de S-licentie omgezet naar licentie A. Indien de opleiding vroegtijdig wordt beëindigd (niet behaald) stopt ook de geldigheidsduur van de S-licentie. In de licentietermijn van deze licentie worden nog geen PO-punten gerekend.

Aanvraag?

  • A, B of C- licentie: hiervoor is geen aanvraag nodig. De licentie wordt automatisch toegekend door de KNLTB na het succesvol afronden van de desbetreffende opleiding.
  • Licentie Tennis én Padel: hiervoor is geen aanvraag nodig. De licentie wordt automatisch toegekend door de KNLTB na het succesvol afronden van de desbetreffende opleiding in de andere sport.
  • T-licentie: aanvraag via email naar Afdeling Tennisleraren KNLTB tennisleraren@knltb.nl of padelleraren@knltb.nl 
  • S-licentie: cursisten in opleiding bij KNLTB hoeven geen aanvraag te doen. De licentie wordt automatisch geactiveerd bij aanvang van de opleiding. 

Geldigheid?

  • A, B of C- licentie: geldig voor een termijn van 2 jaar vanaf de startdatum van de licentie. Het verlengen van de licentie A, B of C verloopt automatisch wanneer de leraar zijn 24 punten behaald binnen de termijn van 2 jaar. Overschot PO-punten worden evenredig meegenomen naar de volgende termijn.
  • Licentie Tennis, Padel: geldig voor 2 jaar vanaf startdatum van de licentie. Het verlengen van de licentie verloopt automatisch wanneer de leraar zijn 32 punten behaald heeft binnen de termijn van 2 jaar. Overschot PO-punten worden evenredig meegenomen naar de volgende termijn.
  • T-licentie: geldig voor een maximale termijn van 1 jaar vanaf de startdatum van de licentie. Dit type van licentie kan niet worden verlengd. PO-punten zijn alleen geldig in de geldige termijn van deze licentie. Overschot PO-punten wordt evenredig meegenomen naar de volgende licentietermijn.
  • S-licentie: geldig voor de duur van de opleiding. De geldigheidsduur van een S-licentie wordt toegekend door KNLTB voor de duur van de opleiding. (van start tot einddatum opleiding)

Gerelateerd aan deze pagina

Cursusboeker

Cursusboeker

Aanvraagformulier T-licentie

Ontvang je akkoord op je actieplan?

Dan krijg je direct een T-licentie waarmee je mag lesgeven op KNLTB verenigingen én toegang krijgt tot de KNLTB Leraren App. Via je KNLTB ID log je in de app en schrijf je je in voor de workshops uit jouw actieplan en houd je zicht op de status van je PO-punten.

Heb je alle PO-punten (binnen 1 jaar) behaald? Dan wordt je licentie weer voor 2 jaar verlengt.