Verandering Nederland Tennislandschap

Veranderingen Nederlands Tennislandschap

In 2020 heeft de KNLTB de doelstelling om een betere route naar de top te faciliteren voor spelers met potentie. Dit doen wij gezamenlijk met tennisleraren, tennisscholen (al dan niet gecertificeerd) en andere overkoepelende organen die trainingen verzorgen. We denken dat met deze aanpassingen een toekomstbestendig tennislandschap geschetst wordt.

De afgelopen periode heeft de KNLTB de route naar de top geëvalueerd. Daarin zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen om deze route beter te faciliteren. Denk aan de certificering van tennisscholen en het wellicht gecentraliseerd trainen vanaf 14/15 jaar. Middels dit artikel geven we meer uitleg over de cluboverstijgende trainingen.

Als KNLTB willen we vooral actiever betrokken zijn bij kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar. Daarom starten we in september 2020 met cluboverstijgende trainingen voor kinderen in deze leeftijdscategorie. Deze trainingen zijn aanvullend op clubtrainingen, zodat kinderen ‘gewoon’ lid kunnen blijven bij hun vereniging en toch worden aangesproken in hun behoefte om nóg beter te worden in tennis.

Opening inschrijving cluboverstijgende trainingen

Vanaf half januari is het voor tennisleraren, tennisscholen of eventueel een andere overkoepelende instanties mogelijk om in te schrijven voor het geven van deze cluboverstijgende instroomtrainingen. De KNLTB stuurt een mail naar de betrokken partijen voor deze trainingen. Vervolgens heeft een tennisschool een maand de tijd om een pitch in te dienen. Aansluitend heeft de KNLTB zes weken nodig om de pitches goed door te nemen en tot de eerste instroomlocaties te komen.

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor het geven van cluboverstijgende trainingen? Bekijk dan het volgende schema:

De komende periode zullen we op de website de ontwikklingen blijven delen. Heb je echter toch vragen, stuur dan een e-mail naar jeugdopleiding@knltb.nl