Tennisleraren

De arbeidspositie van tennisleraren: de stand van zaken

Als het aan de KNLTB ligt, kan het niet genoeg benadrukt worden: de tennisleraar is onmisbaar en essentieel in het Nederlandse tennislandschap. Een goede tennisleraar leert mensen beter tennissen, maar is ook de spil op de vereniging, een bekend gezicht, iemand die motiveert, enthousiasmeert, leden bindt. Met Permanente Ontwikkeling zijn bovendien belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van de Nederlandse tennisleraar te waarborgen. Waar strenger wordt toegezien op kwaliteit en competenties, verdient de beroepsgroep echter ook een solide arbeidspositie. Ook daar maakt de KNLTB zich hard voor. 

Technisch en Commercieel Directeur Jacco Eltingh doet er al meer dan een jaar hoogstpersoonlijk gronding onderzoek naar. Het is een uitvoerig vraagstuk, maar er worden al belangrijke stappen gezet. Op het laatste KNLTB Trainerscongres op 11 oktober in Nieuwegein lichtte Eltingh nog eens toe waarom een goede arbeidspositie voor tennisleraren zo belangrijk is en welke facetten daarbij aandacht verdienen. Het belang ervan benadrukte hij begin oktober 2019 ook in een blog op Centrecourt.nl, waar met name het ‘hoe en waarom’ van het uitgebreide onderzoek aan de orde kwam. Inmiddels heeft het al verrichte werk geresulteerd in een lijst met zo’n dertien belangrijkste aandachtspunten, die weer voortvloeien uit gericht beleid van de KNLTB om het gehele kader en dus ook de tennisleraar te ondersteunen en te versterken. De dertien punten en de mogelijkheden voor de KNLTB om concreet invulling te geven aan dit beleid, werden vastgelegd in het document met de volledige naam: KNLTB en beleid Tennisleraren: het ‘Tennis Pro Programma’. 

Juiste voorwaarden en omstandigheden

De kern van het beleid is vooral dat de KNLTB meer verantwoordelijkheid naar zich toe trekt om te zorgen dat een goede arbeidspositie van de tennisleraar, met alles wat daarbij komt kijken, op termijn daadwerkelijk in alle opzichten gewaarborgd is. De bond neemt bijvoorbeeld het voortouw in het scheppen van de juiste voorwaarden en omstandigheden voor het vak tennisleraar als volwaardige beroepskeuze, die jonge mensen voldoende perspectief biedt. Wat de KNLTB betreft moeten bovendien alle relevante groepen, zoals cursisten, tennisverenigingen en tennisleraren zelf, ervan verzekerd zijn dat ze op de juiste wijze begeleid en ondersteund worden. Cursisten, in de opleiding tot tennisleraar en binnen PO, wordt goede oefenstof en bijscholing geboden, verenigingen krijgen passende ondersteuning bij het omgaan met de tennisschool of -leraar en tennisleraren moeten kunnen rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, ongeacht het soort dienstverband.

“Het zijn niet allemaal processen die direct vandaag of morgen invulling kunnen krijgen”, licht Eltingh toe. “Maar per aandachtspunt gaan er de komende tijd wel concrete acties volgen, die we dan ook zullen delen. Het is een doorlopend proces, maar waar mogelijk, pakken we zaken direct aan. Als we kansen zien om iets in de praktijk te brengen, doen we dat. Denk bijvoorbeeld aan de continue ontwikkeling van praktijkgerichte opleidingen en bijscholingen, maar ook iets als de doorontwikkeling van de KNLTB Leraren App, die binnenkort de volgende fase ingaat. Verder denken we na over de inzet van ballonhallen, zodat tennisleraren en een belangrijke doelgroep als de jeugd de hele winter actief kunnen blijven en richten wij ons ook op de fysieke gesteldheid van tennisleraren. Zo hebben zij de juiste zorg nodig als ze tijdelijk niet kunnen werken, zodat ze zo snel mogelijk weer inzetbaar zijn. Dit is in het belang van de leraar zelf, zijn eventuele werkgever, de vereniging, de tennissers, de gehele tennissport en dus ook de KNLTB!”

Stempel goed werkgeverschap

Het is wel duidelijk, de KNLTB wil zijn verantwoordelijkheid nemen in het creëren van een goede arbeidspositie voor tennisleraren en neemt daarbij nadrukkelijk een regisserende rol op zich. Zowel het bondsbestuur als de KNLTB-directie hebben inmiddels de lichten op groen gezet voor die koers. Die rol van de KNLTB krijgt eind van dit jaar of begin 2021 onder meer vorm in het toekennen van een soort kenmerk, stempels voor instanties en organisaties die goed werkgeverschap tonen in de branche van tennisleraren. Zo is voor alle stakeholders snel duidelijk of een organisatie waarmee ze in zee gaan, zaken zo goed mogelijk geregeld heeft.

“Het creëren en bewaken van een goede arbeidspositie begint met het duidelijk definiëren van primaire en secundaire en misschien zelfs wel tertiaire arbeidsvoorwaarden”, zegt Eltingh ten slotte. “Op dit moment zijn we in samenwerking met externe partijen nog druk bezig erachter te komen wat dan precies die primaire en secundaire of zelfs tertiaire kenmerken zijn. Wat zijn de belangrijkste zaken en hoe weeg je zoiets?”

Om alles te bewerkstelligen lopen momenteel veel trajecten gelijktijdig naast elkaar en soms gaan ze hand in hand. “Als KNLTB willen we dit graag beter aanjagen, maar zonder de eigen verantwoordelijkheid van de leraar, een hoger kennisniveau van clubbesturen, de investeringsbereidheid van alle toeleveranciers en werkgevers, gaat dit niet lukken. Daar moeten wij samen aan werken!”

Meer inhoudelijke details per onderwerp volgen de komende maanden. Heb jij zelf input of suggesties over de arbeidspositie van tennisleraren? Mail ze dan naar tennisleraren@knltb.nl.