Tennis in de hal indoor binnen

Tennis en padel in de hal

Aan de winter willen we nog niet denken, want we hopen natuurlijk op een heerlijke nazomer. Voor alle spelers in de KNLTB Competitie 2020, maar ook voor iedereen die vrij gaat spelen en/of meedoet aan toernooien of clubactiviteiten. Toch worden door veel verenigingen en leraren deze weken plannen gemaakt voor het spelen en geven van wintertrainingen in de (blaas)hal, is in een aantal regio’s de inschrijving voor de wintercompetitie geopend en gaan vanaf half september de eerste spelers de hal weer in. En denken verenigingen met een blaashal na over het plaatsen van de ballon over de banen.

 

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en ook in Nederland gelden maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De KNLTB volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt zich aan de adviezen en richtlijnen van de overheid. Welke richtlijnen gelden in een tennishal, een padelaccommodatie binnen of blaashal? Waar moet je rekening mee houden bij het plannen, organiseren van trainingen in de hal? De richtlijnen voor binnensporten zijn net iets anders dan voor buitensporten, dus we adviseren hier goed naar te kijken.  

 

In het kort gelden de volgende richtlijnen:

  • Iedereen van 19 jaar en ouder moet 1.5 meter afstand houden (uitgezonderd mensen uit een huishouden). Alleen tijdens de wedstrijd of training is de 1.5 meter afstand niet noodzakelijk, want normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd toegestaan voor alle leeftijden. Vooraf, tijdens het wisselen van baan en na afloop van het vrij spelen of een wedstrijd dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de baan, in de kleedkamer, op het terras en in het clubhuis. Handen schudden en high fives doen we dus even niet. Tip: de racket high five is een goed alternatief.
  • Er is geen maximumaantal spelers per baan bij trainingen
  • Zorg dat de richtlijnen, routing en hygiënemaatregelen goed zichtbaar zijn op het park en in de hal
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties mogen open (mits de 1.5 meter kan worden toegepast)
  • De horecagelegenheid mag open en dient zich te houden aan het horecaprotocol van de Koninklijke Horecabond.
  • Registratie van contactgegevens en gezondheidscheck bij alle spelers die gebruik maken van de horecafaciliteiten op de vereniging is noodzakelijk sinds 10 augustus. Dit kan met een invulformulier (voorbeeld van registratieformulier van de Horecabond), via een QR-code en een webformulier (Voorbeeld incl. QR code aanmaken) of via een partij tegen betaling (bijvoorbeeld checkgesprek.nl)
  • Bezoekers zijn binnen toegestaan tot maximaal 100 personen, met een vaste zitplaats. Toeschouwers dienen 1.5 meter afstand van elkaar te houden. Dit aantal is exclusief sporters, trainers, officials en/of vrijwilligers op de baan. Zodra ze de baan afkomen behoren ze ook tot toeschouwers, tenzij ze direct de hal verlaten. Bij minder dan 100 toeschouwers is een checkgesprek en reservering niet nodig. Als toeschouwers gebruik maken van de horecagelegenheid op het park of in de hal gelden de regels van de horeca: reservering, vaste zitplaats, gezondheidscheck en contactgegevens registreren (zie hierboven).

 

 

Kijk voor de uitgebreide richtlijnen in Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de Aanvullende richtlijnen tennis en padel voor binnen- en buitensporten. Blaashallen dienen te voldoen aan de eisen van een binnenhal, ook qua ventilatie. De richtlijnen voor binnensporten zijn hier ook van toepassing.

De Veiligheidsregio's en gemeenten kunnen regionaal en lokaal extra maatregelen nemen. We raden daarom aan goed contact te houden met de verantwoordelijke bij de gemeente en de website van de Veiligheidsregio’s in de gaten te houden.

Het is belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: verenigingen, haleigenaren, spelers, vrijwilligers en toeschouwers. De KNLTB vraagt iedereen de richtlijnen goed in acht te nemen zodat we ook in de winterperiode op een veilige en verantwoorde manier kunnen tennissen en padellen. Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.