Tennisleraren

NOW-regeling voor tennisorganisaties: pas op voor onrechtmatig gebruik

Sinds afgelopen voorjaar kunnen organisaties die door de coronamaatregelen een aanzienlijk deel van de omzet mislopen, gebruikmaken van de NOW-regeling: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Met behulp van deze regeling kunnen tijdens de coronacrisis lonen worden doorbetaald en werknemers worden behouden. Ook tennisscholen en tennisverenigingen kunnen gebruikmaken van deze regeling. Dat is prettig, maar de KNLTB wil organisaties wel op het hart drukken goed na te gaan of aan alle regels is voldaan om daadwerkelijk recht te hebben op steun vanuit de NOW-regeling. Zo niet, dan kan de fiscus eisen dat de tegemoetkoming wordt terugbetaald.

Uit de praktijk van de afgelopen maanden blijkt het bij tennisscholen en andere verenigingen zo nu en dan mis te gaan omtrent het inhalen van gemiste lessen in het voorjaar. Er zijn namelijk tennisscholen en/of verenigingen die met behulp van de NOW-regeling niet alleen de lonen van tennisleraren in de maanden april en mei hebben doorbetaald, maar vervolgens ook de gemiste lessen laten inhalen in de vrije tijd van de leraar, zonder deze gewerkte uren te vergoeden. Dat is echter niet toegestaan.

Worden de lessen waarvoor tennissers al hebben betaald daadwerkelijk ingehaald, dan genereren ze omzet voor de organisatie en moeten de extra uren die de tennisleraar hier aan besteedt, ook worden uitbetaald. Worden deze extra uren door een werkgever niet betaald, dan is sprake van onrechtmatig gebruik van de NOW-regeling met als mogelijke consequentie terugbetaling van de tegemoetkoming.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vooral contact op met tennisleraren@knltb.nl