Y4A3105

Aanvragen leeftijds- dispensatie jeugd via leraar 

Bij tennis is de jeugd onderverdeeld in Tenniskids (t/m 12 jaar) en junioren (11 t/m 17 jaar). De leeftijd van een jeugdspeler bepaalt voor een groot deel op welk niveau hij of zij kan deelnemen aan wedstrijden. Zeer talentvolle spelers hebben uitdaging nodig en komen vaak beter tot hun recht wanneer zij een niveau hoger spelen dan dat de officiële leeftijdsindeling toestaat. Daarnaast zijn er ook jeugdspelers die juist nog niet toe zijn aan spelen van wedstrijden op het niveau waar ze volgens hun leeftijd in thuishoren. Daarom kan er voor deze jeugdspelers, voor zowel competitie als toernooien, vanaf 4 januari 2021 door de leraar leeftijdsdispensatie worden aangevraagd.  

Foto: Leeftijdsindeling jeugd 2021

Voorheen kon de Verenigingscompetitieleider (VCL) leeftijdsdispensatie aanvragen, maar in 2021 ligt deze verantwoordelijkheid bij de leraar. De reden hiervoor is dat er het afgelopen jaar veel onnodige dispensaties zijn aangevraagd. De leraar heeft meer zicht op het spelniveau van een jeugdspeler en kan dus beter inschatten of leeftijdsdispensatie gewenst is.    

Wat is leeftijdsdispensatie? 

Wanneer een jeugdspeler talent heeft of juist er nog niet aan toe is om een niveau hoger te spelen, kan je als leraar leeftijdsdispensatie aanvragen. Dit houdt in dat deze speler het hele jaar wedstrijden kan spelen op het niveau waarvoor dispensatie is aangevraagd. Dit geldt niet voor spelers die KNLTB instroomtraining krijgen. Voor deze spelers is het niet nodig om dispensatie aan te vragen. In het geval van Tenniskids is het advies om kinderen zo lang mogelijk te laten spelen in de kleur die past bij hun leeftijd. Zo spelen ze tegen leeftijdsgenoten, waardoor zij meer plezier ervaren. 

Competitie 

Jeugdspelers die competitie willen spelen kunnen deelnemen aan de Tenniskids competitie (Rode, Oranje of Groene competitie) of de KNLTB Junioren competitie (11 t/m 14 jaar en 13 t/m 17 jaar). In deze beide competities mogen altijd meerdere jeugdspelers worden opgesteld die één jaar jonger of ouder zijn dan de vastgestelde leeftijd. Voor deze spelers is het dus niet nodig om leeftijdsdispensatie aan te vragen. Het aanvragen van dispensatie voor de competitie is alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van één van de onderstaande situaties: 

  • je hebt te maken met een talentvolle speler die meer uitdaging nodig heeft; 
  • een speler is nog niet toe aan een niveau hoger; 
  • het compleet maken van een competitieteam; 
  • een speler krijgt les op een ander niveau dan dat overeenkomt met de leeftijd, omdat er bijvoorbeeld geen jeugdspelers zijn van de eigen leeftijd of omdat deze speler in een groep met vriendjes lest. 

Toernooien 

De toernooien voor de jeugdspelers zijn onderverdeeld in de Tenniskids toernooitjes (Rode, Oranje of Groene toernooitjes) en de open junioren toernooien (11 t/m 12 jaar, 11 t/m 14 jaar en 13 t/m 17 jaar). Voor toernooien geldt dat je alleen leeftijdsdispensatie kan aanvragen voor talentvolle jeugdspelers die een niveau hoger willen spelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om jeugdspelers: 

  • die graag een Tenniskids toernooitje in een volgende kleur willen spelen; 
  • die een open junioren toernooi willen spelen, maar officieel alleen aan Tenniskids toernooitjes mogen deelnemen;  
  • die aan een hogere leeftijdscategorie van een open junioren toernooi willen deelnemen.  

Spelers die leeftijdsdispensatie krijgen zijn verplicht om het gehele jaar in de betreffende kleur of leeftijdscategorie (in het geval van een open junioren toernooi) deel te nemen. Zij kunnen zich dus niet meer inschrijven voor hun oorspronkelijke kleur of leeftijdscategorie.  

Dispensatie aanvragen 

Alleen leraren kunnen leeftijdsdispensatie aanvragen voor een jeugdspeler. Vanaf 4 januari kun je via deze pagina een aanvraag indienen.