Y4A3752

KNLTB zoekt leraren voor instroomprogramma voor uitbreiden netwerk

Voor het seizoen 2021-2022 gaat de KNLTB het samenwerkend netwerk van leraren dat het cluboverstijgende instroomprogramma verzorgt verder uitbreiden. Om te zorgen voor een goede landelijke dekking wil de KNLTB een aantal instroomlocaties toevoegen aan het netwerk. De inschrijving hiervoor staat van 17 februari tot en met 7 maart open.  

Om actiever betrokken te zijn bij kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar, heeft de KNLTB in 2020 een netwerk van leraren opgezet dat verantwoordelijk is voor een cluboverstijgend instroomprogramma. Het instroomprogramma is bedoeld voor gedreven jeugdspelers. Met de instroomtrainingen blijven de jeugdspelers gewoon lid van hun eigen vereniging, maar krijgen ze een extra mogelijkheid (bovenop de clubtrainingen) om ook één keer per week te trainen met kinderen van dezelfde leeftijd en een gelijkwaardig niveau. Voor de KNLTB zijn de trainingen een manier om talent te herkennen.  

Het instroomprogramma bestaat uit tenminste een 30-weeks trainingsprogramma waarin tennis- en bewegingsvaardigheden centraal staan. Een impressie van een instroomtraining die gericht is op bewegingsvaardigheid kun je hier bekijken. Het programma wordt door iedere instroomleraar in twee trainingsgroepen aangeboden: één groep oranje (7/8 jaar) en één groep groen (9/10 jaar). Het uitgangspunt voor elke trainingsgroep is dat deze bestaat uit 8 tot 10 gelijkwaardige kinderen. De trainingsgroepen worden samengesteld tijdens een zogenoemde voorspeeldag, waarbij kinderen uit de regio worden uitgenodigd om deel te nemen aan wedstrijden en activiteiten.  

Nog in te richten gebieden

In de kaart is te zien waar in Nederland op dit moment de huidige instroomlocaties zich bevinden. In de gebieden buiten de oranje vlekken, de nog in te richten gebieden, is nog ruimte voor een instroomlocatie. De intentie is om uiteindelijk in heel Nederland een instroomlocatie binnen 30 minuten rijden van een jeugdspeler te hebben.  

Bestaande instroomlocaties

Na een beoordelingstraject zijn in september 2020 41 leraren aangewezen als instroomleraar. In maart vindt met deze huidige instroomleraren een evaluatie plaats. De intentie is om met deze aangewezen instroomleraren ook het seizoen 2021-2022 door te gaan. De KNLTB heeft voor een termijn van twee jaar gekozen, omdat het seizoen pas net gestart is. Begin 2022 vindt er wederom een evaluatie plaats, door middel van een hercertificering, waarbij ook nieuwe kandidaten in deze gebieden de kans krijgen om een pitch in te dienen.  

Inschrijving en procedure

Alle leraren (met een geldige licentie) die werkzaam zijn in de nog in te richten gebieden en in aanmerking willen komen als instroomleraar kunnen van 17 februari tot en met zondag 7 maart een online selectietoets invullen. De kwaliteit van de leraar, samenwerking, het aantal jeugdspelers in de omgeving en een indooraccommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Alle criteria om in aanmerking te komen voor instroomleraar kun je hier bekijken.  

Op basis van de online selectietoets bepaalt de certificeringscommissie, bestaande uit Jacco Eltingh (Technisch Directeur KNLTB), Dennis Sporrel (Topsport Manager KNLTB), Kelvin Nieberg (Bondscoach Jeugd KNLTB), Marjolein Notten (Manager Toptennis KNLTB), Jolijn Passchier (Coördinator Toptennis KNLTB) en een auditor van onafhankelijk adviesbureau NMC Bright, welke leraren het certificeringstraject mogen vervolgen. Zij laten zich hierbij adviseren door Kayan Bool, Prestatiemanager van NOC*NSF. NMC Bright begeleidt het certificeringstraject en zorgt voor een objectieve meting. De certificeringscommissie besluit in april op basis van de rapporten van NMC Bright welke leraren in aanmerking komen als instroomleraar. Begin mei worden dan vervolgens de instroomleraren voor het seizoen 2021-2022 bekendgemaakt. Wanneer er na de voorspeeldagen (oktober) geen trainingsgroepen kunnen starten bij een instroomleraar, wordt er geen certificering afgegeven.  

Van talent naar prof 

Het instroomprogramma sluit aan op de missie van de KNLTB om een toptennisklimaat te creëren waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de route naar de top voor spelers met potentie.