Online Trainerscongres

KNLTB Digitale Congresweek weer bron van inspiratie voor duizenden deelnemers

Vorige week donderdag werd de tweede editie van de KNLTB Digitale Congresweek afgesloten. Het concept dat vorig jaar door de omstandigheden ten gevolge van COVID-19 in rap tempo werd ontwikkeld, werd deze keer in verbeterde vorm gebruikt om verenigingsbestuurders, leraren en andere vrijwilligers vijf dagen lang te inspireren en te informeren. ‘Klaar voor de toekomst!’, luidde het centrale thema. Hoe maak je als vereniging beleid en keuzes om je voor te bereiden op een snel veranderde maatschappij, waarin ook behoeften en wensen van sporters anders zijn dan vijftien jaar geleden. Alle sessies samen konden rekenen op een totaal van ruim 2500 unieke deelnemers.

Een korte terugblik op de ontwikkeling van de tennis- en padelsport in het afgelopen jaar van Algemeen Directeur Erik Poel bevestigde nog eens dat tennis en padel in de lift zitten. Ten opzichte van een jaar eerder was in 2021 sprake van een ledengroei van bijna 10 procent, naar een totaal van 601.000 leden. Bovendien groeit padel, ook in het aantal banen in Nederland, nog steeds explosief. Maar, zoals het thema al suggereerde, was ook op de openingsdag de blik vooral gericht op de toekomst. Toekomstbestendige verengingen hebben een sterke organisatie, een toekomstbestendige en veilige accommodatie en een hechte verenigingscultuur, zo benadrukte Poel. En het kader, de leraar en het verenigingsbestuurders, zijn daarin de spil.

‘Werk samen, want je hebt elkaar altijd nodig’

Vervolgens legde Robert Jan Schumacher, Directeur Dienstverlening bij de KNLTB, uit hoe in zijn visie de komende jaren het tennis- en padellandschap en vooral de rol van de KNLTB daarin, verandert. Een groeiende groep ongebonden tennis- en padelliefhebbers die graag regelmatig speelt maar lang niet altijd lid is, vraagt om een nieuwe visie. Een visie waarin de KNLTB er nog steeds voornamelijk is voor de verenigingen, hun leden en de leraren, maar ook voor de ongebonden sporters en de commerciële centra. Als die partijen ook onderling gaan samenwerken, ontstaat een ecosysteem waarin alle belanghebbenden kunnen floreren.

Hoofdspreker op de openingsdag was niemand minder dan Ben van der Burg, voormalig topschaatser, de huidige commercieel directeur bij digitaal bureau Triple en specialist op het gebied van technologische innovatie. Een blik op de toekomst moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn, zo zei hij: “Topsporters doen niet anders, het moet altijd beter. Waarom zou je dat als vereniging of als leraar niet willen? Iedereen wil toch verbeteren in plaats van stil blijven staan?”

De weg naar verbetering gaat echter nooit zonder tegenslagen. Maar heb je ergens passie voor, ben je ergens bezeten van en ben je bereid je echt in de materie te verdiepen, dan kom je heel ver, stelde Van der Burg. Met zijn kennis over de technologische en digitale ontwikkelingen gaf hij verder zijn visie op hoe onze maatschappij in de afgelopen 600 jaar is veranderd en wat de toekomst gaat brengen. Bovendien onderschreef hij nadrukkelijk de ecosysteem-gedachte zoals Schumacher die onder woorden bracht. “Want je hebt elkaar altijd nodig.”

De sessie op de openingsdag was met ruim 1200 live deelnemers de best bezochte sessie van de week en is net als alle andere sessies nog terug te kijken op het speciale congresplatform.

Vrijwilligerswerving en digitale tools

Van de sessies die (mede) bedoeld waren voor bestuurders en andere vrijwilligers, bleek ook die over een vernieuwende vrijwilligersstructuur zeer populair. In de sessie komt aan de orde dat veel leden een rol als vrijwilliger in een commissie of bestuur niet zien zitten omdat ze bang zijn voor veel werk. Bovendien is er vaak sprake van veel onwetendheid. De harde kern van de vereniging denkt vaak dat leden zich niet willen inzetten en leden weten lang niet altijd hoe hoog de nood is. Door goed na te denken over de identiteit en cultuur van de vereniging, over wie je bent en waar je aan wil werken en vrijwilligerstaken meer per project te bekijken en daar de juiste vrijwilligers bij te zoeken, kan er veel enthousiasme en betrokkenheid ontstaan om een steentje bij te dragen. TV De Vliegende Bal, de Vereniging van het Jaar 2021, werkt met zo’n nieuwe aanpak en heeft er veel succes mee.

Daarnaast was ook de sessie over de nieuwe digitale tools voor verenigingen zeer in trek. De ontwikkeling van die tools, deels in een stroomversnelling geraakt door COVID-19, maakt het werk van bestuur en commissies makkelijker en speelt bovendien in op een veranderende samenleving. Een dalende trend in het aantal verenigingsleden in vrijwel alle sporten, een groeiende groep ongebonden sporters, maar ook vergrijzing, vragen om vernieuwende producten en nieuwe manieren om tegemoet te komen aan de huidige behoeften van sporters, bandrukte Anders Dielessen, Manager Innovatie en Digitale Strategie nog eens. Digitale tools kunnen dan veel mogelijkheden bieden. Dat geldt voor het nieuwe zoek- en boekplatform Meet&Play, maar ook voor het Survey Portal voor ledenonderzoek, de KNLTB ClubApp en de KNLTB Vacaturebank.

Samenwerking Bestuur-Leraar: 1+1=3

In toekomstbestendig beleid van tennis- en padelverenigingen is ook goede samenwerking tussen bestuur en leraar essentieel. In een gesprek op donderdagavond, onder de noemer ‘Samenwerking Bestuur  - Leraar: 1+1=3’, lichtten voorzitter Leon van der Wilk van TV Barendrecht en hoofdtrainer Bart van der Ploeg, vorig jaar samen goed voor de titel Vereniging en Leraar van het Jaar, toe hoe zij dat doen. Hun nauwe samenwerking in het belang van de vereniging was vorig jaar dé reden voor het winnen van de prestigieuze prijs. Samen met Henk Klein Hesselink, Adviseur goed werkgeverschap en Instroomcoördinator regio Midden/Oost bij de KNLTB, en Daniel Klijn van adviesbureau Brug8 bespraken ze hoe je die samenwerking kunt creëren en er optimaal de vruchten van kunt plukken. Want als je volgens enkele logische stappen werkt, kan elke vereniging het.

Programma voor leraren

Leraren konden voor vrijwel elke sessie een PO-punt verdienen, maar voor hen liep er tijdens de KNLTB Digitale Congresweek ook een specifiek programma. Met sessies als ‘De Ontwikkeling van de Service’, ‘The Best Players are the Best Returners’ en ‘De Talentformule: Plezier als voorwaarde voor ontwikkeling’ met allemaal rond de 1000 live deelnemers enkele van de best bezochte sessies voor leraren, werd hen een even interessante als gevarieerde week geboden. Op donderdag, de slotdag van de KNLTB Digitale Congresweek, kwam met Simon Wheatley een inmiddels oude bekende aan bod. De actieve en gepassioneerde Brit, voorheen 15 jaar lang Head of Performance Education bij de Britse tennisbond LTA, ging deze keer specifiek in op de volley in een sessie onder de titel: Volley: racket- and bodywork. De toehoorders bemerkten dat Wheatley ook via een digitale verbinding in staat is een heel inspirerend verhaal te houden.

Alle sessies zijn nog terug te zien via het speciale congresplatform en later via het Vimeo-kanaal van de KNLTB.