Competitieteam jongens blauw

Inschrijving voorspeeldagen voor KNLTB Instroomprogramma open 

Geef jij les aan jeugdspelers in de leeftijd van 7 tot en met 10 jaar oud? En zitten daar kinderen tussen met cluboverstijgend niveau? Wijs ze op de KNLTB voorspeeldagen en kom zelf ook! Aan de hand van de voorspeeldagen wordt bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor het KNLTB instroomprogramma Dit cluboverstijgende programma is bedoeld voor gedreven jeugdspelers in de leeftijd van 7 tot en met 10 jaar die potentie hebben voor de internationale top.  

Een belangrijk onderdeel van het KNLTB instroomprogramma zijn de instroomtrainingen die gegeven worden door de geselecteerde instroomleraren. Met deze trainingen blijven jeugdspelers gewoon lid van hun eigen vereniging, maar krijgen ze een extra mogelijkheid (bovenop de clubtrainingen) om ook één keer per week te trainen met kinderen van een gelijkwaardig niveau. Deze extra training, bestaande uit tennis- en bewegingsvaardigheden, komt ten goede aan het spelplezier van de kinderen. Hierdoor blijven ze geboeid, langer lid van de vereniging en zullen ze meer wedstrijden spelen. Voor de KNLTB is het instroomprogramma een manier om kinderen met potentie te herkennen. 

Voorspeeldagen 

De eerste voorspeeldagen worden van maart tot en met mei door het hele land georganiseerd door de KNLTB en de instroomleraren. Tijdens de voorspeeldag gaan kinderen 2 tot 3 uur tennissen en bewegen samen met andere enthousiaste kinderen. Na deze voorspeeldag wordt een aantal kinderen uitgenodigd voor een tweede voorspeeldag in juni of juli. Tijdens deze tweede voorspeeldag wordt gekeken wie er in aanmerking komt voor het KNLTB instroomprogramma. Alle kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 10 jaar oud hebben een uitnodiging ontvangen voor de voorspeeldagen. In deze e-mail vinden zij een persoonlijke inschrijflink.  

Van talent naar prof

Het instroomprogramma sluit aan op de missie van de KNLTB om een toptennisklimaat te creëren waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Binnen de KNLTB Jeugdopleiding stroomt een talent van de vereniging door naar het instroomprogramma, vervolgens door naar een (gecertificeerde) tennisschool en van daar in een maatwerktraject van de KNLTB als jeugdspeler of als jonge prof. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.