Foto TE JR 12 14 Toernooien

Gecertificeerde tennisscholen seizoen 2023-2024 bekend

Komend jaar vervolgt de KNLTB de samenwerking met 11 gecertificeerde tennisscholen binnen haar jeugdopleiding. Samen met deze scholen wil de KNLTB talentvolle jeugdspelers zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Gecertificeerde tennisscholen leiden spelers in de leeftijd 11 tot en met 14 jaar op. Dit doen zij volgens het principe van het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top’. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen. De KNLTB helpt de gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner. Ook maakt de KNLTB met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties en de manier van samenwerken.  

Martijn Voorbraak, KNLTB Coach Jeugd over het belang van deze samenwerking. “De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan het netwerk van de gecertificeerde tennisscholen. Door talenten zoveel mogelijk bij elkaar te brengen, onder leiding van ervaren trainers, versterken zij elkaar. We geloven dan ook in het motto ‘spelers maken spelers’. Er zijn lichtpuntjes qua prestaties, zowel bij de professionals als bij de junioren. Toch moet de lat beduidend hoger als we duurzaam willen presteren op internationaal niveau. Daar gaan we samen met de gecertificeerde tennisscholen voor!”  
De samenwerking met de gecertificeerde tennisscholen wordt met één jaar verlengd, per 1 september 2023. De samenwerking met de huidige scholen in het netwerk, loopt nog tot en met 31 augustus 2023.  

Five Steps to the Top 

De KNLTB creëert een toptennisklimaat waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Binnen de KNLTB Jeugdopleiding stroomt een talent van de vereniging in bij het instroomprogramma, vervolgens door naar een (gecertificeerde) tennisschool en van daar in een maatwerktraject van de KNLTB als jeugdspeler of als jonge prof.