KNLTB Tenniskids TOF kaart aan tas

Tenniskids TOF op weg naar groot succes

De KNLTB heeft het populaire Tenniskids-programma begin dit jaar vernieuwd en drie belangrijke letters toegevoegd. Het heet nu Tenniskids TOF. De eerste reacties uit het veld zijn na een aantal maanden in gebruik positief en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Maar waar staat Tenniskids TOF dan op dit moment en wat zijn de eerste ervaringen? Een update.

Tenniskids TOF is ontwikkeld om de speler zelf nog meer centraal te stellen in begeleiding en ontwikkeling. Leeftijdscategorieën en niveaus zijn niet zozeer leidend, het draait vooral om de vraag: wat heeft het kind op dit moment nodig om met plezier te tennissen en zich op een gezonde manier te ontwikkelen? Bovendien heeft Tenniskids TOF tot doel de spelers en hun ouders nauw te betrekken bij de sport en hun ontwikkeling. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de spelerskaart die aan de tas van het kind hangt. Hier kunnen de kinderen zelf zien hoe ver ze zijn in hun
ontwikkeling en wat ze nog moeten oefenen om een stapje verder te komen of naar een andere categorie (kleur) over te stappen. Ouders krijgen op deze manier ook inzicht in hoe het met hun kind gaat, waar hij of zij op dit moment staat en wat hij of zij traint om een volgend level te kunnen bereiken. Het zorgt ervoor dat zowel het kind zelf als de ouder meer betrokken is bij de tennisreis van de speler. En die grotere betrokkenheid en sterkere verbondenheid met de sport moeten er weer toe leiden dat spelers langer gemotiveerd en lid blijven.

Leraren centraal

Leraren krijgen via de Leraren App gratis oefenstof aangeboden én de leraar houdt in de app de actuele ontwikkeling van zijn of haar leerling bij. Deze informatie geeft de bond een beter inzicht in het niveau van de jeugdspeler, zodat de indeling van wedstrijden en competitie gelijkwaardiger wordt. Een win-win situatie dus.

Jan Bunt is manager Leraren bij de KNLTB en geeft een update over de implementatie van Tenniskids TOF. “De uitrol van materialen, toegang en inspiratie is dit jaar gestart. De meest recente cijfers laten zien dat 1177 leraren toegang hebben tot de Tenniskids TOF-omgeving in de Leraren App. Zij zijn gekoppeld aan een vereniging en hebben zodoende toegang tot alle spelers van de desbetreffende club. Inmiddels zijn er 55.000 spelers zichtbaar in het dashboard. In totaal zijn er al 35.000 gratis Tenniskids TOF-kaarten besteld.” Of deze cijfers naar verwachting zijn, is volgens Bunt nu moeilijk te zeggen. “Van tevoren was het lastig om in te schatten hoe snel de uitrol van het programma zou gaan. Wat we wel hadden verwacht, was dat een groot aantal leraren toegang zou krijgen. Het aantal bestelde kaarten is in ieder geval volgens verwachting. Het is namelijk vrij gemakkelijk om materiaal aan te vragen en te regelen voor de club en  leraar. Alle benodigdheden zijn gratis beschikbaar. De investering die we als tennisbond in Tenniskids TOF doen is gigantisch. Wat betreft de verspreiding van het programma loopt het dus volgens planning. Op dit moment ligt de focus op het kenbaar maken van het programma en de meerwaarde die het heeft voor zowel de leraar als kind.”
De uitdaging zit hem volgens Bunt nu vooral in het door de leraar consequent bijhouden van de skills van de spelers en het monitoren van de spelers in de app. Dit is niet alleen waardevol voor de leraar, het kind of de ouders, maar ook voor de KNLTB. De tennisbond kan deze data inzetten bij het organiseren van gelijkwaardigere wedstrijden en competitie op basis van de voortgang van de speler. “Een van de belangrijke pijlers van het programma is het spelen van wedstrijden. We zien echter nog te grote niveauverschillen tijdens de partijtjes. Tenniskids TOF en de data die hieruit voortvloeien helpen ons bij het samenstellen van gelijkwaardigere wedstrijden voor de kinderen. Dat is uiteindelijk voor iedereen leuker.”

Tenniskids TOF is dus succesvol gelanceerd. Het wordt nu tijd om de komende winterperiode door te pakken. “De uitrol is begin 2023 gestart met een presentatie en uitleg op de verschillende forums. Toen waren de lessen al begonnen. We gaan deze winter de eerste complete lescyclus in, waarin leraren alles gaan bijhouden. We horen ook uit de markt dat leraren dit winterseizoen gaan starten met Tenniskids TOF. Dat betekent dat we hoge verwachtingen hebben voor de komende periode. De bredere impact zullen we met een grote groep delen. Over een jaar willen we het aantal leraren dat het programma gebruikt, significant hebben verhoogd. We monitoren natuurlijk of de geboden hulpmiddelen hun doel bereiken. We gaan daarom ook het land in om feedback op te halen. De kracht zit hem in de gezamenlijke inspanning. We zijn afhankelijk van alle leraren in het land om het tot een succes te maken. Hoe meer data in het systeem hoe beter we alle facetten van tennis kunnen bieden. Daarnaast kunnen we dan ook beter inspelen op de ontwikkeling van het kind. De return of investment is ook voor de leraar groot. Spelers zijn meer betrokken en blijven langer spelen.”

De praktijk

Tennisleraar Frans Bouwhuis kan al uit eigen ervaring kan vertellen over Tenniskids TOF. Bouwhuis, sinds 1978 tennisleraar, brengt Tenniskids TOF in de praktijk bij zijn club LTC de Kei in Lichtenvoorde. “Nadat de KNLTB bij een bijeenkomst in januari uitleg over dit nieuwe programma gaf, ben ik er in april mee aan de slag gegaan. In eerste  instantie met één groep leerlingen, maar nu gebruik ik het bij al mijn lesgroepen.” En nu Bouwhuis bijna een jaar  'onderweg’ is met het programma, ziet hij zelf hoe het inderdaad bijdraagt aan betrokkenheid en focus in de les. “Kinderen zijn in de huidige maatschappij steeds vluchtiger geworden en sneller afgeleid. Het kost meer moeite om ze aan je te binden en houvast te bieden. Door middel van de spelerskaarten aan de tas worden ze er telkens aan herinnerd waar ze mee bezig zijn, wat hun skills zijn en welke uitdagingen er tijdens de komende lessen liggen.  Bovendien kunnen ze ook aanvinken als ze bijvoorbeeld met oma hebben vrij gespeeld of meegedaan hebben aan een clubactiviteit. Dat schept ook meer betrokkenheid bij de club en een leidraad om te gaan tennissen.”

App onmisbaar

En wil je het goed doen, dan is de Leraren App eigenlijk onmisbaar, zo ondervindt ook Bouwhuis. “Nadat alles eenmalig is ingesteld is het heel gebruiksvriendelijk. Alle nieuwe groepen heb ik voor de volgende lescyclus ingedeeld. Omdat spelers al in de app staan, kan ik op eenvoudige wijze nieuwe groepen op het juiste niveau indelen. De oefenstof die door middel van video’s wordt aangeboden is ook inspirerend. Het is niet zo dat ik altijd maar exact de oefeningen overneem, want soms gooi ik er mijn eigen sausje overheen om het nog leuker voor de kinderen te maken.” Ook als Bouwhuis als leraar zelf had moeten investeren in het systeem, had hij geen moment getwijfeld. “Er zit zoveel meerwaarde in. Naast alle leuke uitdagingen voor de kinderen zijn er voor de leraar de voordelen van de geboden oefenstof, niveaubepalingen en groepsindelingen. Bovendien staat er bijvoorbeeld ook een handige jaarplanning per kleur in.”

De bewustwording over de waarde en de mogelijkheden van Tenniskids TOF en de app groeit, maar juist op dat vlak is  nog veel terreinwinst te boeken, weet Bouwhuis. “De KNLTB kan wellicht nóg meer doen om de leraren duidelijk te  maken hoe en waarom ze met Tenniskids TOF en de Leraren App moeten gaan werken. De bedoeling is dat straks aan de hand van de input van de leraar de competities gelijkwaardiger worden ingedeeld. Ik denk dat leraren daar nu nog niet voldoende van op de hoogte zijn. Hun meerwaarde om de voortgang van de kinderen in de app bij te houden is dus goed voor zowel de tennisschool, vereniging, ouder als kind.”