IMG 0351

Het eerste Centre Court Magazine van 2024 is er!

Hij is er weer, Centre Court Magazine! En, hoe kan het ook anders, ook Centre Court staat uitgebreid stil bij het jubileum van de KNLTB. Hoewel we in Centre Court Magazine vrijwel altijd vooruitkijken, nieuwe ideeën en interessante ontwikkelingen in tennis en padel onder de loep nemen, is het 125-jarig bestaan van de bond een gelegenheid om even terug te blikken. Er is veel gebeurd in 125 jaar en die rijke historie is niet alleen een bron voor mooie herinneringen en onvergetelijke verhalen, maar ook een basis voor verdere groei en ontwikkeling in de toekomst. Hoe verenigingen daar elke dag aan werken, komt ook in deze editie weer uitgebreid aan bod.

Dat terugblikken doen we in dit nummer van Centre Court Magazine onder andere met vier generaties vrouwelijke topspelers. Wimbledon-finalist van 1977 Betty Stöve, winnaar van Olympisch zilver Kristie Boogert, voormalig nummer 4 van de wereld Kiki Bertens en het jonge talent Joy de Zeeuw vertellen over hoe de sport is veranderd, hoe het toptennis zich heeft ontwikkeld, over het belang van de vereniging voor hen, de veranderende rol van de bond en wat in hun ogen de toekomst brengt. Hun gezamenlijke inbreng geeft goed weer hoe de tennissport, maar ook de KNLTB zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld.

Ook in deze Centre Court is er genoeg aanleiding om de verenigingen aan het woord te laten en niet alleen vanwege hun daden, maar ook omdat zij onlangs bij het KNLTB Jaarcongres in de prijzen vielen. TV De Hertenkamp ontving de prijs voor Vereniging van het Jaar onder andere vanwege haar actieve opstelling in de maatschappij en lokale samenwerking. De club legt uit hoe zij dat aanpakt en welke vruchten zij plukt van deze werkwijze. Vrijwilliger van het Jaar werd Tjay Tjiook, voorzitter van TC Elzenhagen. Hij is voorzitter, maar doet veel meer dan alleen de lijnen uitzetten vanachter de bestuurstafel. Hij is een echte verbinder: altijd vrolijk, altijd in voor een praatje en altijd beschikbaar voor een luisterend oor of een helpende hand.

Dat verbinden komt ook weer terug in een uitgebreid interview met KNLTB-voorzitter Roger Davids. Ook hij blikt kort terug, maar toch vooral vooruit, op wat de toekomst brengt, in de wetenschap dat de KNLTB een transitie heeft doorgemaakt van een bond die veel bepaalde, tot een verbinder tussen de stakeholders in tennis en padel. Daar horen heel nadrukkelijk ook de onafhankelijk tennis- en padelcentra en de ongebonden spelers bij. Want, zo benadrukt Davids nog maar eens, de speler komt steeds meer centraal te staan. Deze ontwikkelingen worden in het artikel bovendien beschouwd vanuit het perspectief van de onafhankelijke centra, in dit geval door Dagmar Vermeulen, manager van Squash- en padelcentrum Zwolle.

Een ander onafhankelijk centrum, Terwegen Indoor Padel & Tennis, is een lichtend voorbeeld van een centrum dat, waar mogelijk, profiteert van de innovaties en nieuwe producten die de KNLTB de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In een artikel leggen ze uit hoe zij hun aanbod en zakelijke koers versterken met de mogelijkheden vanuit de KNLTB.  

Tot slot komt ‘verbinden’ nog een keer terug in een dubbelinterview met algemeen directeur Erik Poel en vice-voorzitter van TV De Kegel, Petra Versluys. Zowel de KNLTB en Nationaal Tennis Centrum als de vereniging De Kegel zijn gevestigd op hetzelfde complex in Amstelveen. Het is de ultieme plek waar topsport en breedtesport elkaar ontmoeten.

Alle verenigingen, enkele functionarissen per verenigingen en alle leraren met een geldige licentie ontvangen Centre Court Magazine. Je kunt de nieuwste editie hier echter ook online lezen.